ค่าต่อภาษี

ค่าบริการต่อภาษีรถ ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

ประเภทรถค่าบริการเรียกเก็บลูกค้า (รวม VAT)
รถแทรคเตอร์500 บาท
รถบรรทุก2,500 - 2,800 บาท
เครน3,000 - 4,000 บาท