​​​​​​​​​​​​​​​​เจ้าหน้าที่บริหาร

รายนาม​
ตำแหน่ง
ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ประธานกรรมการบริหาร
​นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูลกรรมการผู้จัดการ​
นางดวงกมล เจริญวัฒนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ​
นายพงศกร แสงวิจิตร​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายณภัทร คำหอมกุล​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ​
​​