ขั้นตอนการสมัคร

ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกับบริษัทด้วยตนเอง

เพราะทุกขั้นตอนจะมีผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าคอยจัดการให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ คุณเพียงแค่จัดหาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการนำมาขอสินเชื่อเท่านั้น

สมัครง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

 • จัดหาเครื่องจักรที่ต้องการนำมาขอวงเงิน

  โดยจะเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใดก็ได้ ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ วงเงินเริ่มต้นที่ 500,000 บาท

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่

  หลังจากนั้น ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของทางบริษัทจะติดต่อเข้าพบคุณเพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดของวงเงินและเลือกประเภทสัญญา

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องจักร

  ถ้าเป็น การขายและเช่ากลับจะต้องใช้เวลาในการประเมินราคาเครื่องจักร

 • รอรับการอนุมัติและเซ็นสัญญา

  รวมไปถึงจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ก็สามารถเบิกใช้วงเงินเพื่อไปซื้อเครื่องจักรได้

ตัวอย่างเครื่องจักรที่นำมาขอสินเชื่อได้

ดูค่าธรรมเนียม