ประโยชน์ของลีสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักร​

ให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงด้วยลีสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักร

ทางเลือกที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณ กู้ง่าย อนุมัติเร็วและยังสามารถเลือกรูปแบบการทำลีสซิ่งได้ตามต้องการ

5 เหตุผลที่ควรใช้ลีสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักร

 • เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ

  เพราะไม่ต้องใช้เงินก้อนเพื่อซื้อเครื่องจักร ​จึงมีเงินทุนมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจได้คล่องตัวกว่า

 • กู้ง่าย อนุมัติเร็ว ไม่ต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

  เพราะใช้บุคคลค้ำประกัน และจดทะเบียนเครื่องจักรที่ทำลีสซิ่งเป็นหลักประกัน

 • จ่ายค่าเช่าเท่ากันทุกเดือน คำนวณต้นทุนง่ายกว่า

  เพราะใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่

 • กู้ซื้อเครื่องจักรได้ทุกชนิด ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ

  วงเงินของสัญญา เริ่มต้นที่ 500,000 บาท

 • ลดหย่อนภาษีได้มากกว่า

  เพราะสำหรับการทำลีสซิ่ง ค่าเช่ารายเดือนถือเป็นค่าใช้จ่าย 100% ซึ่งใช้ลดภาระภาษีได้ตามกฎหมาย

ตัวอย่างเครื่องจักรที่นำมาขอสินเชื่อได้

ดูค่าธรรมเนียม