ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์

กู้ง่าย ครบวงจร​
กับบริการลีสซิ่งเครื่องจักรกสิกรไทย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถนำมาขอสินเชื่อแบบลีสซิ่งได้

Linked Slide