ค่าจดทะเบียนเครื่องจักร

สถานที่ตั้งทรัพย์สินค่าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร (บาท)
จำนวนเครื่องจักร*
1 - 5 เครื่อง6 - 10 เครื่อง11 - 21 เครื่อง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล9,500 - 12,60011,000 - 15,00013,500 - 24,700
สมุทรสาคร, นครปฐม, ปทุมธานี9,500 - 17,60011,000 - 20,00013,500 - 28,700
พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสงคราม11,500 - 17,60013,000 - 20,00014,000 - 29,700
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ราชบุรี12,500 - 17,60014,000 - 20,00015,000 - 29,700
สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, กาญจนบุรี14,500 - 17,60016,000 - 20,00017,000 - 29,700
ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ชัยนาท, เพชรบุรี, อุทัยธานี, สระแก้ว, พิษณุโลก17,500 - 18,70019,000 - 20,50020,000 - 29,700
ตาก, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ประจวบคีรีขันธ์20,500 - 21,70022,000 - 23,50023,000 - 25,100
ชัยภูมิ, มหาสารคาม, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สุรินทร์, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, พะเยา, ลำพูน, ลำปาง, น่าน, แพร่, หนองคาย, เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, ศรีสะเกษ, อุตรดิตถ์, ชุมพร, ระนอง22,500 - 23,70024,000 - 25,50025,000 - 27,100
สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สงขลา, สตูล, ภูเก็ต24,500 - 25,70026,000 - 27,50027,000 - 29,100
ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส28,50030,00032,500
* กรณีเครื่องจักรมากกว่า 21 เครื่อง ​พิจารณาเป็นรายกรณี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1. ค่าดำเนินการแบ่งแยกเล่มทะเบียนเครื่องจักรเรื่องละ 6,000 บาท / เรื่อง (รับเฉพาะเล่มทะเบียนที่จดทะเบียนโดย "สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง" เท่านั้น)
2. ค่าดำเนินการโอนทะเบียนเครื่องจักรเรื่องละ 3,500 - 6,000 บาท / เรื่อง
3. ค่าดำเนินการยกเลิกทะเบียนเครื่องจักรเรื่องละ 3,000 - 6,000 บาท / เรื่อง
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนของทางราชการ 100​ บาท / เครื่อง
5. ค่าดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ เจรจาเป็นกรณีไป
หมายเหตุ
1. ราคาค่าดำเนินการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ราคาค่าดำเนินการดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมของทางราชการ (ค่าจดทะเบียนเครื่องละ 100​ บาท)
3. ราคาค่าดำเนินการดังกล่าวไม่รวมเครื่องจักรที่เป็นลักษณะ Line Process