จำนวนมากกว่า
100,000 ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จด้วย
ผลิตภัณฑ์ลีสซิ่งเครื่องจักรกสิกรไทย

มีให้เลือกทั้ง ลีสซิ่ง และ เช่าซื้อ

สามารถเลือกเงื่อนไขสัญญาได้ตามต้องการจะเป็นเจ้าของ เช่าต่อ หรือคืนเครื่อง ก็ทำได้

หมดปัญหาเรื่องเงินทุนซื้อเครื่องจักร
ให้ธุรกิจสำเร็จได้อย่างมั่นคง