ลีสซิ่งและเช่าซื้อต่างกันอย่างไร

ทางเลือกที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณ กู้ง่าย อนุมัติเร็วและยังสามารถเลือกรูปแบบการทำลีสซิ่งได้ตามต้องการ

ระยะสัญญาเริ่มต้น

1 ปี

เพื่อเช่าใช้งานระยะยาว ทำสัญญา 3 ปีขึ้นไป

1 ปี

เพื่อเป็นเจ้าของ ทำสัญญา 1 ปีขึ้นไป

การเป็นเจ้าของเมื่อครบสัญญา

สามารถเลือกได้

เมื่อครบสัญญา สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเจ้าของ เช่าต่อ หรือคืนเครื่อง

เป็นเจ้าของทันที

เมื่อครบสัญญาจะเป็นเจ้าของทันที ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เหมาะกับเครื่องจักรประเภทใด

เครื่องจักรอุตสาหกรรม​​

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ประเภททุนและเป็นสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการผลิตและดำเนินงาน เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์การขนส่ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องจักรใช้ได้นาน

ถ้าเครื่องจักรที่คุณต้องการมีอายุการใช้งานนานและประเภทธุรกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก การเช่าซื้อที่เป็นเจ้าของทันทีเมื่อครบสัญญาจะตอบโจทย์มากกว่า

การลดหย่อนภาษี

ลดได้มากกว่า

ลีสซิ่งเป็นสัญญาเช่า ซึ่งค่าเช่ารายเดือนถือเป็นค่าใช้จ่าย 100% ใช้ ลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้มากกว่าค่าเสื่อมราคาต่อปีรวมดอกเบี้ยในกรณีที่เป็นสินทรัพย์

ลดได้น้อยกว่า

แม้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริง แต่เครื่องจักรในสัญญาจะถือเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจตั้งแต่เริ่ม สิ่งที่นำมาคำนวณภาษีจึงไม่ใช่ค่าเช่า แต่เป็นค่าเสื่อมรวมดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะใช้ ลดหย่อนภาษีได้น้อยกว่า

แบบไหนเหมาะกับใคร

ธุรกิจที่มีกำไร / ธุรกิจใหม่

  • ธุรกิจที่คืนทุนและมีกำไรแล้ว ซึ่งต้องการเครื่องจักรเพิ่ม
  • ผู้ที่เริ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งต้องการทั้งที่ดิน อาคาร เครื่องจักร โดยใช้เงินกู้ระยะยาวไปกับการลงทุนที่ดินและอาคารแล้วจึงควรใช้ลีสซิ่งกับเครื่องจักรเพื่อนำเงินทุนที่มีไปใช้หมุนเวียนแทน
  • ธุรกิจซึ่งใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

ธุรกิจ SME ขนาด​เล็ก

  • SME รายเล็ก ที่ต้องการเป็นเจ้าของเครื่องจักร และยังมีภาระหนี้กับภาระภาษีไม่มากนัก
  • ธุรกิจซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
ตารางเปรียบเทียบระหว่างลีสซิ่งและเช่าซื้อ
ประเภทลีสซิ่งเช่าซื้อ
จุดมุ่งหมายเพื่อเช่าใช้งานระยะยาวเพื่อเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เมื่อครบสัญญาแล้วแต่ประเภทสัญญา (เป็นเจ้าของ เช่าต่อ หรือคืนเครื่อง)เป็นเจ้าของทันที
ระยะเวลาเช่า1 - 5 ปี1 - 5 ปี
วงเงินเป็นไปตามการพิจารณาของบริษัทเป็นไปตามการพิจารณาของบริษัท
อัตราค่าเช่าคงที่ตลอดสัญญาเช่าคงที่ตลอดสัญญาเช่า
การชำระค่าเช่าชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือนชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน
หลักประกัน
  • จดทะเบียนเครื่องจักรนั้นๆเป็นหลักประกัน
  • บุคคลค้ำประกัน
  • จดทะเบียนเครื่องจักรนั้นๆเป็นหลักประกัน
  • บุคคลค้ำประกัน
สถานที่ตั้งเครื่องจักรตั้งบนที่ติดจำนองกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นได้ตั้งบนที่ติดจำนองกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นได้
การบันทึกบัญชีในงบดุลบันทึกเป็นค่าเช่าทั้งหมดบันทึกเป็นค่าเสื่อมราคารวมดอกเบี้ยจ่าย
การลดหย่อนภาษีลดหย่อนได้มากกว่าลดหย่อนได้น้อยกว่า
สินเชื่อลีสซิ่ง สินเชื่อเช่าซื้อ