99-33-00018

โลหะ

Welding Robot จำนวน 1 เครื่อง

ยี่ห้อ
IWELDBOT
รุ่น
ABOT-1506
ราคา
422,000.-
บาท

ข้อมูลแบบละเอียด

เลขที่เอกสารสิทธิ์
ชื่อเจ้าของเครื่องจักร
ที่ตั้งสินค้า
บจก.ที.ซี เวลดิ้ง ออโตเมชั่น ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
พิกัดภูมิศาสตร์