ผลิตภัณฑ์ลีสซิ่งเครื่องจักรกสิกรไทย (K-Equipment Leasing)

        บริการเพื่อรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการโดยไม่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อน รวมถึงลูกค้าที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ในกิจการ ดังนี้

   บริการลีสซิ่ง (Leasing)
   มีกำหนดระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยสามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบ  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   บริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) 
   มีกำหนดระยะเวลาเช่าซื้อตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญาเช่าซื้อ  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   แผนผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-22902900